Skapar merförsäljning åt företagen
Smurfit Kappa OnWell AB är ett dotterbolag till Smurfit Kappa Sverige, som fått namnet Smurfit efter det irländska familjeföretaget, medan Kappa i sin tur härrör från ett holländskt företag. Företaget tillverkar reklam- och marknadsföringsprodukter som displayer och skyltställ och har tillgång till kvalificerat tryck i både offset och screen.
Som VD för Onwell har Oskar Wästlund idag ansvaret för fabrikerna i både Gävle och Helsingborg, som står för den produktion av displayer som kom till i samband med fusionen mellan Smurfit och Kappa Packaging 2005. Efter att ha börjat i produktionen på dåvarande Förenade Well i slutet på åttiotalet har Oskar fortsatt inom koncernen som konstruktör, säljare och projektledare, och sedan tre år VD, vilket har gett Oskar en bred erfarenhet av branschen. Företaget ingår i koncernen Smurfit Kappa Group, som är helt pappersinriktad och som finns över hela Europa. Inriktningen för Smurfit Kappa Sverige är wellpapp, där de har ett brett utbud av förpackningar. Wellpapp är också grunden för OnWell-delen som nischat in sig på displayer och skyltställ.
- Vad vi erbjuder är en produkt som stärker företagens varumärke och bidrar till merförsäljning, konstaterar Oskar.
Förutom traditionella displayer tillverkar företaget också ett antal produkter i mindre format, som till exempel presentationslådor, skyltmaterial och liknande som används i olika kampanjer. Kunderna varierar från stora multinationella bolag till småföretag, eftersom de har möjlighet att tillverka både större och mindre serier genom att lägga ut produktionen på olika delar av koncernen.

Som en del av en stor koncern är Smurfit Kappa OnWell idag unika genom både sin bredd och sin flexibilitet. Något de till exempel är ensamma om är att de har en egen packavdelning för att kunna erbjuda kunderna en helhetslösning. De kan också bistå kunderna med råd angående marknadsföringen i butik.
- Eftersom vi i många fall jobbar tätt ihop med kunderna har vi tillgång till en hel del siffror angående utfallet av olika kampanjer, berättar han. Och vad man kan konstatera är att de kunder som har en medveten strategi för sina kampanjer får en enorm merförsäljning. Så det gamla talesättet ”Syns man inte så finns man inte” gäller definitivt.
En nyhet som han tror kommer att revolutionera marknaden framöver är de nya displayerna med små inbyggda teveskärmar som är på gång att lanseras och där givetvis Smurfit Kappa OnWell ligger långt framme.


Smurfit Kappa on well

Bransch:
Reklam

Telefon: 026-66 25 70


Email:
oskar.wastlund@smurfitkappa.se

Hemsida:
www.onwell.se

Adress:
Smurfit Kappa on well
Box 442
80106 Gävle

| 13 SENASTE FÖRETAGEN